Skip to content
Behoud Consumenten Vuurwerk Nederland

Behoud Consumentenvuurwerk

lekkerknallen.nl steunt de werkgroep ‘Behoud Consumentenvuurwerk Nederland’. Vooral omdat we zelf vuurwerkliefhebbers zijn. Alleen maar vuurwerk kijken is leuk, maar zelf afsteken is natuurlijk het leukste.

Na jarenlang politiek getouwtrek over het al dan niet invoeren van een verbod op consumentenvuurwerk, is door enkele vuurwerkliefhebbers een werkgroep gevormd om ‘het afsteken van consumentenvuurwerk met oud en nieuw’ op te laten nemen op de Nationale Inventaris van Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE). Dit traject heeft bijna een jaar geduurd, maar het resultaat is er; vanaf 1 december 2015 is ‘consumentenvuurwerk afsteken met oud en nieuw’ een “officiële traditie”.

Dit is echter geen einddoel, eerder een beginpunt! Het door particulieren afsteken van vuurwerk met de jaarwisseling is niet “een pleziertje dat gegund moet worden”, het is veel meer dan dat! Het is een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis èn de Nederlandse cultuur. Een onderdeel dat het verdient te worden beschermd èn behouden tot in lengte van dagen. Helaas is dit geen vanzelfsprekendheid, derhalve moet actief gewerkt worden aan imagoherstel en het tegengaan van invloeden die een smet werpen op de oorspronkelijke traditie.

De werkgroep heeft contacten gelegd met diverse partijen die affiniteit met dan wel belang hebben bij het behouden van consumentenvuurwerk. Via dit netwerk is er ook (vooralsnog indirect) contact met beleidsmakers en handhavers. Hierdoor kunnen wij onze acties efficiënter en breder opzetten.

Klik hier voor de officiële website

Back To Top