Skip to content

Respecteer (hulp)dieren!

Ook een assistentiehond (blindegeleidehond of hulphond) moet rond de jaarwisseling naar buiten om zijn/haar behoefte te doen. Bedenk altijd met vuurwerk afsteken, dat de reactie van een (hulp)hond direct invloed heeft op de hulpbehoevende. Laat december de feestmaand voor iedereen zijn!

Ook dit jaar waarschuwen wij weer: Pas op met vuurwerk! Wacht even tot ze veilig gepasseerd zijn. Iemand met een beperking ziet vuurwerk niet of is niet mobiel genoeg om snel weg te komen.

Waarschuw de persoon met assistentiehond dat er vuurwerk afgestoken wordt of spreek diegene die afsteekt er op aan om even te wachten met afsteken.

Denk daarnaast ook altijd om het welzijn van alle mensen en dieren en voorkom vuurwerkoverlast! Als we zo rekening houden met elkaar en met de dieren, dan kunnen we de vuurwerktraditie zo lang mogelijk stand laten houden.

#VoorIedereenEenFeestmaand
#StichtingGA

Website Stichting Ga

Back To Top